8211 kWp Konya

Erayse Ank Ges Projesi

1727 kWp Garipçe Kayseri

Gümüş Ges Projesi

4606 kWp Konya

Ank Sbs Krmn Sbs Enerji Ges Projeleri

1188 kWp Kanber Kayseri

Yılboğa Ges Projesi

1144 kWp Gesi Kayseri

Bahri Coşgun Yapı Ges Projesi

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ? Ülkemizde güneş enerjisi ile elektrik üretimi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla geri kalmış bir durumdadır ve henüz emekleme aşamasındadır. Yasal mevzuatın getirmiş olduğu sınırlamalar nedeni ile 2011 yılına kadar güneşe dayalı elektrik üretimi alanında önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. 2011 yılında atılan olumlu adımlar, devletin güneşe dayalı üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi vermesi ve mevzuatta yapılan düzenlemeler ülkemizde solar teknolojisinin gelişmesinin önünü açmıştır. Güneş enerji santralleri kurulması için gerekli adımlar atılmış ve bu alanda ciddi bir yatırım hamlesi başlamıştır.

Projeler

Çözüm Ortaklarımız